Вестник “ПЕНСИОНЕРИ” е национално, социално, частно издание за всички възрасти. Идеята при създаването му през 1991 г. е негова аудитория да бъдат всички българи, преживяващи с парите, наричани пенсия, независимо на колко години са. Това налага в концепцията да се предвиди територия за инвалиди, за деца, за хора с ограничени трудови възможности и т.н.
В момента изданието е с тираж, нареждащ го в челните места сред седмичниците. Разпространява се в 240 града и над 1880 населени места. “Пенсионери” поддържа добри отношения с пенсионерски съюзи и движения, служебно абонира клубове, старчески домове и читалища. В момента нашите абонати в тези средища са над 1200.
Параметрите на изданието са формат А-3, пълна цветност, брой страници – 32, в края на всеки месец – 40, корична цена 0,50 лв.
Тематичното разнообразие е балансирано в 26-28 направления – като се започне от правната и пенсионната консултация, премине се през читателската и социалната страница, през страниците “Домашен съветник”, “Женски свят”, “Историческо минало”, “Внуче” и се стигне до “Спорт”. Богата информация съдържат телевизионният справочник, обявите и съобщенията, “Съюзен живот” и особено страница “Конфликти-престъпления” с актуални съвети за предпазване от измами, грабежи, насилия и т.н.
Изданието е съучредител на фестивала за градски песни и фолклор “Листопад на спомените”, превърнал се през последните години в международен. Конкурсите, които провежда вестникът – “Спомени далечни”, “С малко пари - вкусни гозби”, “Наша радост” и т.н., повишават интереса със състезателния си характер и обективни журита. За литературните надпревари на любителите на прозата и стиха са привлечени представители на Съюза на българските писатели, Съюза на журналистите, видни поети и творци.
За прозата и поезията на страниците на изданието отговаря научен сътрудник по литература Наталия Генадиева. Това вдига критериите към разказите, спомените, стиховете високо над обикновеното самодейно писане.
Абонаментът за всяка следваща година е с отстъпка от цената до 15%. Тази преференция поставя изданието на водещо място по годишни абонати за последните три години.
Екипът на “ПЕНСИОНЕРИ” е без изключение от хора, завършили едно и две висши образования по специалността, с огромен стаж в професията, членове на СБЖ и носители на различни награди и отличия. Всяко направление се води от конкретен редактор, провежда се ежеседмично заседание на редакционната колегия, отчита се излезлият брой, обсъжда се предстоящият за печат по страници и рубрики. Този спомагателен орган дава възможност на главния редактор Петьо Дафинкичев да взема правилни и отговарящи на потребностите на аудиторията решения.
На седмичника сътрудничат редовно над 100 автори от цялата страна. В различни периоди за “ПЕНСИОНЕРИ” са работили такива значими личности като Марко Семов, Дамян Обрешков, поетите Дамян Дамянов, Надежда Захариева, Димитър Точев, Христо Черняев, Богоя Сапунджиев, художниците Димитър Донев и Панчо Панев, карикатуристите Жейно Жейнов, Валери Лютов и др.
“ПЕНСИОНЕРИ” е и единственото издание с постоянен международен коментатор от висок ранг – Цветан Илиев, с постоянна рубрика за представяне на нови книги – “Книжна броеница”, водена от Невена Николова, с постоянен парламентарен репортер – доайен на гилдията журналисти в Народното събрание, акредитиран от издаването на първия брой до сега – Христо Цеков. Изключителен интерес предизвикват тематиките, разкриващи социални проблеми, с редактор Маргарита Лозанова и воденето на читателската страница от Соня Вълкова. Уляна Петкова отговаря за криминалните новини и коментари, предпазващи ни от престъпни посегателства.
Заместник главният редактор на изданието Кристина Добрева освен контрола за комплектовката на броевете и предпечатната подготовка разработва приложението "За вашето здраве", страница “Внуче”, организира гостувания в изданието на творчески колективи, изпълнители, звезди на театъра, известни българи.
На хумористичната страница се изявяват Божидар Томов, Димитър Бежански, Калин Калинов. Организират се и изложби на участващи в нея карикатуристи съвместно със столични читалища.
“ПЕНСИОНЕРИ” излиза всяка сряда и се счита за най-бързо свършващ на пазара вестник с тематика, касаеща и възрастните хора.


Created by Hologramme