Стилът на “ПЕНСИОНЕРИ”, начинът, по който той се списва с журналистическа етика и обществен морал, буди изключително доверие у читателите към публикуваните реклами. Ефектът от тях за рекламодателите е безспорен, затова вестникът има партньори, които с години осигуряват клиенти за своите продукти чрез него. Не се допускат реклами на псевдолечители, гадатели, предсказващи бъдещето, рушители на разни магии и прочие измамници. Стремежът е това, което се рекламира, да е лицензирано, да отговаря на законите в страната, да бъде разрешено по съответния начин за търговия. На особена почит са хранителните добавки и билковите субстанции
Цените за рекламна територия са в зависимост от размера, броя на публикациите, съотношението на текст с визуален елемент и т.н. Подготовката на рекламата в повечето случаи се извършва от рекламодателите. Редакцията оказва съдействие и помощ главно при текстовите публикации.
Тарифата се актуализира всяка година, тъй като расте тиражът и популярността на изданието. Цената на квадратен сантиметър е 5 лева. Всички отстъпки от тази цена се уговарят с конкретния заявител.

 

Created by Hologramme