“ПЕНСИОНЕРИ” се издава от издателска къща “ДАФ”, с главен редактор Петьо Дафинкичев.
Адресът на редакцията е:
София, кв. “Лозенец”, ул. “Криволак” 48, вх. В.
Телефоните за връзка са:
централа – 865 90 41
гл. редактор – 865 21 93
мобилен телефон за реклама – 0888 70 30 43
Работното време е от понеделник до петък от 10 до 16 часа.
Безплатни юридически консултации за абонатите – всеки четвъртък от 10 до 12 часа.
Електронен адрес: pensioneribg@abv.bg

 

Created by Hologramme